Vi erbjuder

vård och boende i en trygg, familjär miljö, där eleven får känna sig delaktig av vården i ett sammanhang med hög struktur.
Vi erbjuder
7-10 platser.
Vi tar emot barn/ungdomar med social problematik samt aggressionsproblematik.
Individuellt anpassad miljö (boende, skola, fritid) där ett barn/ungdom med svårigheter kan fungera.
Vi tar emot barn/ungdomar som väntar på placering i familjehem och/eller där familjehemsplacering har havererat.
Vuxna som är tillgängliga hela tiden för att hjälpa eleven att förklara och reda ut situationer.
Sociala BBIC utredningar med möjlighet till anknytningsdel och ICDP.
Individuell och strukturerad behandling med bland annat ART, MI och ADL.

Fördelar med HVB A.R.T
Vi ligger på gränsen av två län.
Stort samarbete med närliggande idrottsföreningar och sociala aktiviteter.
Boendet ligger idylliskt med sin närhet till skola, sjukvård och kommunikationer.
Akutplatser. Förnyelse genom teknologi ex. skype konferenser, videosamtal med föräldrar, chattsamtal. Allt som kan få klienten att känna sig trygg hos oss. Ser det friska i barnet och hjälper dem till sammanhang de kanske inte tidigare varit i som t.ex. idrottsförening, musikskolor mm. Egen kock som tillgodoser barnets behov inom kost och hälsa.

HVB A.R.T.s medarbetare har gedigen utbildning och mångårig erfarenhet inom socialt arbete vilket ger goda förutsättningar för ett bra behandlingsresultat. Personalstyrkan består av personer med varierande utbildningar som ger verksamheten både bredd och spets. Många har lång erfarenhet av arbete med barn och familjer. Alla har kvalificerad handledning.

Placeringsförfrågan

  • Placering sker med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
  • Upptagningsområde: Hela landet.
  • Målgrupp: Pojkar och flickor i åldern 9-14.
  • Påverkan På HVB A.R.T  har vi som ambition att ständigt utvecklas och förbättras som verksamhet. Därför är våra uppdragsgivares tankar och synpunkter en viktig del i vårt utvecklingsarbete.

leken