Att nå sitt mål

HVB (Hem, vård och boende)

tagline

Välkommen HVB A.R.T

Vi erbjuder vård och boende i en trygg miljö, där eleven får känna sig delaktig i vården i ett familjärt sammanhang av hög struktur.

Ett mindre HVB-hem skapar möjlighet att jobba intensivare och närmre eleven.

Personalstyrkan består av personer med varierande utbildningar som ger verksamheten både bredd och spets.